Solhøi ble startet i 2016 av cidermaker, hjemmebrygger og kunstner – Martin Bech-Ravn. Solhøi lager naturlig villgjæret cider, av de beste norske epler. Produksjonsmetoden stammer fra tradisjonell champagne-produksjon, med lang og kald gjæring, naturlig karbonering på flaske + degorgering. Hele prosessen er gjort for hånd. Ingenting er tilsatt – eller tatt fra – et naturprodukt bestående av 100% frukt.


▶ Historie

▶ Produksjon & Produkter
▶ Kontakt

▶ Export

Solhøi Cider AS © Martin Bech-Ravn